česky english

copyright

Veškeré fotografie, grafické práce či texty zveřejněné na stránkách FabiaR2.com
podléhají autorským zákonům. Fotografie (vyjma materiálů označených ke stažení),
grafické práce či texty nesmí být žádným způsobem stahovány, kopírovány, dále
reprodukovány a upravovány bez písemného souhlasu.

Použití, kopírování nebo zneužití fotografií, grafických prací či textů bez písemného
souhlasu je považováno za porušení autorského zákona a může být stíháno.